ien
Our offer
Take a look at our wide range of products.
więcej
Plungers and ceramic pistons
Zirconium ceramics
Linings and abrasion resistant elements
Valves, sockets, balls
Offer for brickyards
Nozzles and hydro cyclones
Special insulators, electro-insulating ceramics
Technical ceramics - deversified products

Institute of Power Engineering Ceramic Department CEREL. It has been functioning since 1972. CEREL is located in Boguchwała near Rzeszów.

 

In the structures of Ceramic Department there are two units:

1. Ceramic Engineering Plant composed of: Laboratory of Testing Raw and Ceramic Materials as well as Solid Oxide Fuel Cells Material Laboratory.

2. Prototype Plant including Start-up & Experimental Production Department, which is supported by Technological and Constructional Lab.

Our activities are concentrated on research of traditional, modern and advanced ceramic materials as well as on manufacturing broad range of products out of majority oxide ceramic materials.

Having our own research department allows us rapid implementation of modern ceramic materials and new products.

CEREL specializes in precision machined alumina and zirconium elements of machines and devices.

Our products are successfully used in many branches of industries, such as: power, motorization, metallurgy, chemical, aeronautics, arboreal, and many others.
 

Our goal is to gain domestic and foreign trade partners, who are interested in applying ceramic high wear resistant parts in their machines and equipment.

We have innovative technical potential and highly qualified staff, which allows us to develop and carry out professional scientific research at a scope of implementation, manufacturing, application and sales.

  • Projects
  • News
  • Spotkanie inaugurujące realizację nowego projektu europejskiego NewSOC

  W dniach 9-10 stycznia 2020 r. w siedzibie Duńskiego Uniwersytetu Technicznego (DTU) w Lyngby, Danii odbyło się spotkanie kick-off inaugurujące realizację trzyletniego projektu NewSOC - Next Generation solid oxide fuel cell and electrolysis technology (Stałotlenkowe ogniwa paliwowe SOFC i stałotłenkowe elektrolizery SOE nowej generacji). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek realizujących projekt w Instytucie Energetyki: dr inż. Ryszard Kluczowski z Oddziału Ceramiki CEREL oraz  dr inż. A.a i dr hab. inż. J. Kupecki, prof. IEn (IEn CPE).

Projekt NewSOC jest unikalnym w skali Europy przedsięwzięciem realizowanym w formule jakiej dotychczas nie stosowano -  angażuje 16 partnerów, w tym wszystkich wytwórców oraz kluczowe jednostki naukowo-badawcze związane z tematyką ogniw paliwowych SOFC oraz elektrolizerów SOE. W ramach projektu rozwinięte zostanie 12 innowacji w zakresie materiałów, struktur elektrod oraz konstrukcji elementów stosów SOFC/SOE. Rolą zespołu Instytutu Energetyki będzie opracowanie przełomowych elektrod ogniw elektrochemicznych, uwzględniając modyfikacje strukturalne i materiałowe oraz optymalizację procesu wytwarzania. Projekt otrzymał finansowanie w ramach konkursu Wspólnej Inicjatywy Ogniw Paliwowych i Wodoru (FCH-JU) a jego budżet wynosi blisko 5 milionów euro.

Projekt NewSOC jest kontynuacją prac nad nowatorskimi rozwiązaniami materiałowymi i konstrukcyjnymi dla stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych, które prowadzone były w ramach projektu NewSOFC, realizowanego przez Instytut Energetyki w ramach programu Innochem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

certyfikat

Quality System Certificate for compliance with the standard ISO 9001:2015

Institute of Power Engineering
Ceramic Department CEREL
ul. Techniczna 1
36-040 Boguchwała
tel. +48 17 87 11 700
fax. +48 17 87 11 277
Marketing and Trade
tel. +48 17 87 20 175


Supplies and Sales
tel. +48 17 87 20 208
NIP (TIN): 525-00-08-761
REGON: 000020586-00053
National Court Register: 0000088963


e-mail: cerel@cerel.pl

realizacja: imedio.pl