ien
 • News
 • Podpisano umowę na rozbudowę Instytutu Energetyki OC CEREL
  2020-10-28

 

W dniu wczorajszym, tj. 27.10.2020 r., podpisana została umowa, kończąca postępowanie przetargowe prowadzone pod nazwą „Rozbudowa, nadbudowa i dobudowa budynku biurowo- laboratoryjnego dla potrzeb Lotniczego centrum wdrożeń ogniw paliwowych oraz nowoczesnych ceramicznych materiałów konstrukcyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną”.

Wykonawca, firma TEXOM Sp. z o.o. z Krakowa na realizację prac budowlanych ma 19 miesięcy.

Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach wsparcia infrastruktury badawczo-rozwojowej  jednostek naukowych, RPO WP 2014-2020.

 • V Konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne filary i perspektywa rozwoju”
  2020-10-12

W dniach 12-13 października 2020 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza odbyła się V Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, organizowana przez Zakład Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza oraz Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza.

Celem Konferencji była dyskusja naukowa i ekspercka dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii. W ramach konferencji odbyły się panele dyskusyjne z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów. Poruszone zostały tematy dotyczące: strategicznych surowców energetycznych, elektromobilności, geopolityki dostaw gazu ziemnego, wodoru jako paliwa przyszłości, przemysłu 4.0 w sektorze energii, bezpieczeństwa energetycznego, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej.

W Konferencji uczestniczyli (w formie stacjonarnej) m.in.: Ireneusz Zyska – wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii, Józef Węgrecki – wiceprezes PKN Orlen, dr inżMarek Grabowy – dyrektor CEREL, Dawid Cycoń – prezes ML System, Sławomir Sieradzki – dyrektor Pionu Rozwoju Rynku Gazu w Gaz-System, Bartosz Sokoliński – dyrektor zarządzający ds. Innowacji i Technologii w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Panel pt. „Wodór paliwo przyszłości”, w którym uczestniczył Dyrektor CEREL w Boguchwale, dr inż. Marek Grabowy, dostępny jest w serwisie Youtube pod adresem: https://youtu.be/nllVj52Bl60 

Fot. Źródło https://youtu.be/nllVj52Bl60 

 • Spotkanie inaugurujące realizację nowego projektu europejskiego NewSOC
  2020-02-03

  W dniach 9-10 stycznia 2020 r. w siedzibie Duńskiego Uniwersytetu Technicznego (DTU) w Lyngby, Danii odbyło się spotkanie kick-off inaugurujące realizację trzyletniego projektu NewSOC - Next Generation solid oxide fuel cell and electrolysis technology (Stałotlenkowe ogniwa paliwowe SOFC i stałotłenkowe elektrolizery SOE nowej generacji). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek realizujących projekt w Instytucie Energetyki: dr inż. Ryszard Kluczowski z Oddziału Ceramiki CEREL oraz  dr inż. A.a i dr hab. inż. J. Kupecki, prof. IEn (IEn CPE).

Projekt NewSOC jest unikalnym w skali Europy przedsięwzięciem realizowanym w formule jakiej dotychczas nie stosowano -  angażuje 16 partnerów, w tym wszystkich wytwórców oraz kluczowe jednostki naukowo-badawcze związane z tematyką ogniw paliwowych SOFC oraz elektrolizerów SOE. W ramach projektu rozwinięte zostanie 12 innowacji w zakresie materiałów, struktur elektrod oraz konstrukcji elementów stosów SOFC/SOE. Rolą zespołu Instytutu Energetyki będzie opracowanie przełomowych elektrod ogniw elektrochemicznych, uwzględniając modyfikacje strukturalne i materiałowe oraz optymalizację procesu wytwarzania. Projekt otrzymał finansowanie w ramach konkursu Wspólnej Inicjatywy Ogniw Paliwowych i Wodoru (FCH-JU) a jego budżet wynosi blisko 5 milionów euro.

Projekt NewSOC jest kontynuacją prac nad nowatorskimi rozwiązaniami materiałowymi i konstrukcyjnymi dla stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych, które prowadzone były w ramach projektu NewSOFC, realizowanego przez Instytut Energetyki w ramach programu Innochem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 • CEREL wins the competition Innovator of Podkarpackie 2019
  2019-11-27

 

Today, during the conference entitled "Innovation and internationalization of enterprises" organized by Rzeszów Regional Development Agency S.A, awards were presented under the "Innovator of Podkarpackie 2019" competition. Its key goal is to promote innovation in business activities and to support the development of companies by promoting enterprises implementing innovative solutions in the region.

 • Article in Business and Style: Innovator of Podkarpackie 2019 for a product unique in the world
  2019-12-03

We invite you to read the article published by "Biznes i Styl.pl" - Innovator of Podkarpackie 2019 for products unique in the world.

Link to this article: https://www.biznesistyl.pl/biznes/nowe-technologie/8848_.html
 
Excerpt from the article:
"In the category of small enterprise, the title of Innovator of Podkarpacie 2019 was won by the Institute of Power Engineering, Ceramics Department in Boguchwala for composites based on zirconia with extremely high resistance to brittle cracking and hydrothermal corrosion.
 - This title is for us a great distinction and honoring several years, and more broadly - several decades of work on technical ceramics used in virtually every field of the economy, from beverage cans to hip joint endoprostheses. This construction material is using to build parts of machines and devices as well as elements of production lines in the automotive, aviation, energy, metallurgy, mining and chemical industries. Wherever you need enormous abrasion resistance and precise dimensions. Even high-gloss jewelry is produced on such material. Our recipients also include those companies that competed in the Innovator of Podkarpackie competition - noted Marek Grabowy, director of the Ceramics Department at CEREL. - Our new material is a material that resistance to abrasion, thermal, hydrothermal several times exceeds the existing ceramic materials. The technology we developed is unique in the country. Thanks to it, we enter the world super league of technical ceramics producers.
 The company from Boguchwała has been working on this material for three years, implementing a project co-financed by the National Center for Research and Development, which aims to build a whole group of related materials. Currently, CEREL sells its products, including to Germany, Spain, India and many other countries. "
On the photo: from the left, Director of Cerel Marek Grabowy, vice president of RARR S.A. Krystian Kapinos. Photo: RARR S.A

 

 • Research equipment
Research equipment.
więcej
 • Projects
Take a look at some of the topics of our projects.
więcej
 • Employees
Take a look at CV of our research staff .
więcej
 • Publications
Take a look at our publications.
więcej
certyfikat

Quality System Certificate for compliance with the standard ISO 9001:2015

Institute of Power Engineering
Ceramic Department CEREL
ul. Techniczna 1
36-040 Boguchwała
tel. +48 17 87 11 700
fax. +48 17 87 11 277
Marketing and Trade
tel. +48 17 87 20 175


Supplies and Sales
tel. +48 17 87 20 208
NIP (TIN): 525-00-08-761
REGON: 000020586-00053
National Court Register: 0000088963


e-mail: cerel@cerel.pl

realizacja: imedio.pl