ien
  • Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018:

Plik z informacją na temat planu postępowań IEn OC CEREL o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 do pobrania poniżej w sekcji >>pliki do pobrania. 

 

Otwarte postępowania o zamówienie publiczne:

 

Brak otwartych postępowań. 

  

Otwarte postępowania o zamówienie ponizej 30.000,00 eur:

 

 Brak otwartych postępowań.

 

 

Postępowania o zamówienie publiczne zakończone:

ROK 2018 

Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Przeprowadzenie badań, których celem jest opracowanie technologii kształtowania i wykonanie przykładowych wkładek z węglików spiekanych do mocowania płytek z materiałów supertwardych w technologii lutowania".

Sprawa nr 01/18/PN

 

ROK 2017 

 Zamówienie publiczne nr 01/17/PN

NR BZP 37409-2017

Dostawa i montaż komorowego wysokotemperaturowego pieca elektrycznego do spiekania materiałów ceramicznych z jednoczesnym wypalaniem spoiwa organicznego

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

 

Zakończone postępowania o zamówienie ponizej 30.000,00 eur

 

Zapytanie ofertowe nr K/2017/03

Rodzaj zamówienia: usługi ponizej 50 tyś. PLN Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku, dla wydatków od 20 tysięcy zł do 50 tysięcy złotych netto.

Nazwa zamówienia: Zakup usług doradczych (1 kpl) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w postępowaniu nr K/2017/03. 

 

 

Zapytanie ofertowe nr K/2017/02

Rodzaj zamówienia: usługi ponizej 30 tyś. EUR

Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę/rozbudowę budynku laboratoryjno-biurowego, Oddziału Ceramiki CEREL Instytutu Energetyki

w ramach projektu

„Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych”(Działanie 1.1 Wsparcie Infrastruktury B+R jednostek naukowych RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020).

 

Dokumenty dotyczące wyżej wymienionego postępowania - do pobrania w plikach na dole strony.

 

Zapytanie ofertowe nr K/2017/01 UNIEWAŻNIONE

 

Informacja o unieważnieniu znajduje się poniżej w plikach do pobrania.

Rodzaj zamówienia: usługi ponizej 50 tyś. PLN

Nazwa zamówienia: Zakup usług doradczych (1 kpl) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w postępowaniu nr K/2017/01. 

w ramach projektu

„Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych”(Działanie 1.1 Wsparcie Infrastruktury B+R jednostek naukowych RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020) 

Dokumenty dotyczące wyżej wymienionego postępowania - do pobrania w plikach na dole strony.

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Pliki do pobrania
  • Nasza oferta

Nurniki i tłoki ceramiczne
Ceramika cyrkonowa
Wyłożenia i elementy trudnościeralne
Zawory, gniazda, kule
Oferta dla cegielni
Dysze i hydrocyklony
Izolatory specjalne, ceramika elektroizolacyjna
Ceramika techniczna - wyroby różne
IEn Oddział Ceramiki CEREL
ul. Techniczna 1
36-040 Boguchwała

tel. +48 17 87 11 700
fax. +48 17 87 11 277
Dział Marketingu i Handlu
tel. +48 17 87 20 175


Dział Zaopatrzenia i Zbytu
tel. +48 17 87 20 208
NIP: 525-00-08-761
REGON: 000020586-00053
KRS: 0000088963


e-mail: cerel@cerel.pl

realizacja: imedio.pl