ien
  • Wyłożenia i elementy trudnościeralne

Stalowe elementy pneumatycznych lub hydraulicznych układów transportujących materiały o właściwościach ściernych ulegają szybkiemu zużyciu, szczególnie w miejscach zmiany kierunku przepływu. Podobnie zużyciu ściernemu podlegają wszelkiego rodzaju młyny, mieszalniki i podobne urządzenia.

Wykładziny kolan i rurociągów transportujących materiały ścierne stosowane w przemyśle szklarskim, w elektrowniach i elektrociepłowniach (transport pyłu węglowego, rozdzielacze popiołu kotłów fluidalnych). Kilkukrotne zwiększenie trwałości kolan, rurociągów, kryz, zsypów czy rozdzielaczy uzyskuje się poprzez ich wyłożenie płytkami lub innymi elementami korundowymi, montowanymi na kleju, śrubach lub kotwach.

  • Nasza oferta

Nurniki i tłoki ceramiczne
Ceramika cyrkonowa
Wyłożenia i elementy trudnościeralne
Zawory, gniazda, kule
Oferta dla cegielni
Dysze i hydrocyklony
Izolatory specjalne, ceramika elektroizolacyjna
Ceramika techniczna - wyroby różne
IEn Oddział Ceramiki CEREL
ul. Techniczna 1
36-040 Boguchwała

tel. +48 17 87 11 700
fax. +48 17 87 11 277
Zakład Inżynierii Ceramicznej
tel. +48 17 87 20 128
tel. +48 17 87 20 226
NIP: 525-00-08-761
REGON: 000020586-00053
KRS: 0000088963


e-mail: cerel@cerel.pl

realizacja: imedio.pl