ien
 • Pracownicy
 • Pracownicy działu BR

Janusz Świder, PhD
Position: V-ce Director; Adjunct
Phone: + 48 17 87 20 175
Email: swider@cerel.pl

Education:

 • 2004 PhD in Technical Sciences, Rzeszow Technical University, Rzeszów
 • 1995 MSc in Mechanical Engineering, Rzeszow Technical University, Rzeszów


Work experiences:

 • 2009 – present - Institute of Power Engineering, Ceramic Department CEREL, Deputy director of the department
 • 2008 - 2009 - Institute of Power Engineering, Ceramic Department CEREL, Head of technical and commercial department
 • 2005 – 2008 - Institute of Power Engineering, Ceramic Department CEREL, Head of marketing
 • 2004 - present - Institute of Power Engineering, Ceramic Department CEREL, Researcher
 • 1998 - 2004 - Institute of Power Engineering, Ceramic Department CEREL, Assistant
 • 1995 - 1998 - Institute of Power Engineering, Ceramic Department CEREL, Engineering and technology specialist


Personal skills and research interests:
Technical ceramics; CNC machining especially ceramic materials

Grants & Projects:

 • Projekt celowy Metoda szlifowania profili spieków ceramicznych bez obciągania ściernic nr 6 T07 2004 C/06387, (2004 - 2006), Instytut Energetyki, kierownik
 • Projekt badawczy rozwojowy Opracowanie technologii wytwarzania perowskitów na membrany tlenowe do otrzymywania czystego tlenu
  i procesów oxy-spalania nr R08 041 02, (2007 - 2009), Instytut Energetyki, wykonawca
 • Projekt strategiczny Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fliudalnych zintegrowanych w wychwytem CO2”
  nr SP/E/2/66420/10, (2010-2015), Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, wykonawca
 • Projekt kluczowy Nowoczesne technologie materiałowe stosowane
  w przemyśle lotniczym” nr POIG.01.01.02-00-015/08-00, (2008 – 2013), zadanie badawcze „Materiały lotnicze o zaawansowanej strukturze (monokryształ, krystalizacja kierunkowa)”, wykonawca
 • Projekt POIG Modernizacja i rozbudowa Laboratorium Nowych Technik Energetycznych w Instytucie Energetyki” nr POIG.02.01.00-00-125/08-00, (2010-2012), wykonawca
 • Projekt Badań Stosowanych Technologia wysokowydajnej obróbki
  ze wspomaganiem ultradźwiękowym przedmiotów ceramicznych o złożonej geometrii” nr PBS2/B6/17/2013, (2013-2016), wykonawca


 

Mariusz Krauz, PhD
Position: Head of Department; Adjunct
Phone: +48 662 671 297, +48 17 87 20 128
Email: krauz@cerel.pl

Education:

 • 2008 PhD in Material Engineering at AGH University of Science
  and Technology, Cracow, Poland
 • 1999 MSc in Material Engineering at Rzeszow University of Technology, Rzeszow, Poland


Work experiences:

 • 2009 - present - Institute of Power Engineering, Ceramic Department CEREL, Head of Department of Ceramic Engineering
 • 2008 – present - Institute of Power Engineering, Ceramic Department CEREL, Adjunct
 • 1999 - present - Institute of Power Engineering, Ceramic Department CEREL, Researcher
 • 2011-2013 (four months) University of Cambridge, Department of Materials Science and Metallurgy, Postdoctoral Fellow
 • 2006 (six months) Otto-von-Guernicke University, Institute of Electric Power Systems, Magdeburg, Germany, Visiting Scholar


Personal skills and research interests:

 • Development of manufacturing technology electrolyte and anode supported solid oxide fuel cells.
 • Development and implementation technology of thin, dense ceramic layers on porous substrates.
 • Development and implementation of technology tape casting method used to produce various types of substrates mainly in the manufacture of fuel cells.
 • Development of technology for applying thin layers with a thickness of several tens of nm to several micrometers using the Ink-jet printing method.

Memberships:

 • Member of the Polish Hydrogen and Fuel Cell Association
 • Member of the Polish Ceramic Association

Grants & Projects:

 • 6 PR UE Marie Curie Nr MTKD-CT-2004-509811 „Development of Solid Oxide Fuel Cell technology for stationary applications based on biomass gasification and natural gas" 2004 -2008
 • Projekt badawczy  Opracowanie technologii wytwarzania perowskitów na membrany tlenowe do otrzymywania czystego tlenu i procesów oxy-spalania” nr R08 041 02(2007 - 2009)
 • 7 PR UE EFECTS:„Efficient Environmental-Friendly Electro-Ceramics Coating Technology and Synthesis”. (2008-2011)
 • Projekt badawczy  Opracowanie tworzywa ceramicznego i technologii wytwarzania rdzeni do odwzorowania powierzchni wewnętrznych kanałów łopatek turbin gazowych i turbosprężarek” nr N R15 0009 06 (2009 - 2012)
 • Projekt strategiczny, SP/E/4/65786/10 Zadanie Badawcze nr 4 „Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolnych i innych.”, kierownik etapu 41 i 42.
 • Projekt badawczy rozwojowy„Napędy małej mocy do bezzałogowych środków latających z zastosowaniem ogniw paliwowych”, (2010-2013), nr projektu O R00 0085 11, kierownik projektu  7 PR UE SENERES “ Sustainable Energy Research and Development Centre” (2011-2014) 
Magdalena Gromada, PhD

Position: Researcher
Phone: + 48 17 87 20 226
Email: gromada@cerel.pl

Education:

 • 2007 PhD in solid mechanics, Rzeszow University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics
 • 2002 MSc in mechanics, Rzeszow University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics


Work experiences:

 • 2008 - present - Institute of Power Engineering, Ceramic Department CEREL, Researcher
 • 2007 - 2008 - Institute of Power Engineering, Ceramic Department CEREL, Process engineer


Personal skills and research interests:
Ceramic technology, Solid mechanics, FEM, Analytical modeling

Memberships

 • Member of the Polish Ceramic Society


Grants & Projects:

 • Research project No. N R15 0009 06 - „Development of ceramic material and manufacturing technology for blade cores of gas turbines and turbocompressors”.
 • Research project No. R08 041 02 - „ Elaboration of the manufacturing technology of perovskite materials utilized in oxygen membranes for pure oxygen obtainment and oxy-combustion processes
 • Project No. PITN-GA-2013-606878 – “New ceramic technologies and novel multifunctional ceramic devices and structures”
 • The sector project INNOLOT – “Innovative investment casting technologies
 • The strategic project No. SP/E/2/66420/10 Advanced Technologies for Energy Generation: Oxy-combustion technology for PC and FBC boilers with CO2
 • Project No. REGPOT-CT-2011-286100 Sustainable Energy Research and Development Centre”


Ryszard Kluczowski, PhD

Position: Researcher
Phone: +48 17 87 20 226
Email: kluczowski@cerel.pl

Education:

 • 2009 PhD in Construction and Operation of Machines, Rzeszów University of Technology, faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics
 • 2001 MSc in Material Science, AGH University of Science and Technology in Cracow, Faculty of Material Science and Ceramics
 • 1996 Technician in Power Engineering, Technical College of Power Engineering in Jaworzno


Work experiences:

 • 2010 - present - Institute of Power Engineering, Ceramic Department CEREL, Researcher
 • 2004- 2009 - Institute of Power Engineering, Ceramic Department CEREL, Engineering and Technology Specialist
 • 2003 - 2004 - Glassworks „Szczakowa” S.A.,Jaworzno, Devices operator of glass processing
 • 2002 - 2002 - Minco POLSKA Sp. z o. o.,Tarnowskie Góry, Specialist of production


Personal skills and research interests:
Research interests: material science, special ceramics materials, fuel cells technology.
Personal interests: physics, astronomy, history, sport, books

Memberships:

 • Polish Hydrogen and Fuel Cell Association
 • Polish Ceramic Society


Grants & Projects:

 • Projekt badawczy rozwojowy R08 041 02, „Opracowanie technologii wytwarzania perowskitów na membrany tlenowe do otrzymywania czystego tlenu i procesów oxy-spalania”, Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Zakład Procesów Cieplnych Instytutu Energetyki, 2006-2009. Performer
 • Szósty projekt ramowy Marie Curie Nr MTKD-CT-2004-509811 „Development of Solid Oxide Fuel Cell technology for stationary applications based on biomass gasification and natural gas" 2004 -2008.
 • Projekt Kluczowy Nr POIG.0101.02-00-015/08 „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym”, Zadanie badawcze „Metaliczne materiały kompozytowe w aplikacjach lotniczych w tym materiały typu Glare”. Performer.
 • Projekt Kluczowy Nr POIG.0101.02-00-015/08 „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym”, Zadanie badawcze „Materiały lotnicze o zaawansowanej strukturze (monokryształ, krystalizacja kierunkowa)”. Performer.
 • Projekt Strategiczny SP/E/4/65786/10 " Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw z biomasy, odpadów rolniczych i innych, Performer.
 • Projekt POIG ”Modernizacja i rozbudowa Laboratorium Nowych Technik Energetycznych w Instytucie Energetyki” nr POIG.02.01.00-00-125/08-00, (2010-2012), Performer.


 

 

wicej
 • Aparatura badawcza
Aparatura badawcza.
więcej
 • Realizacje
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami.
więcej
 • Pracownicy
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi pracownikami.
więcej
 • Publikacje
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami.
więcej
certyfikat

Certyfikat Systemu Jakości na zgodność z normą ISO 9001:2015

IEn Oddział Ceramiki CEREL
ul. Techniczna 1
36-040 Boguchwała

tel. +48 17 87 11 700
fax. +48 17 87 11 277
Dział Marketingu i Handlu
tel. +48 17 87 20 175


Dział Zaopatrzenia i Zbytu
tel. +48 17 87 20 208
NIP: 525-00-08-761
REGON: 000020586-00053
KRS: 0000088963


e-mail: cerel@cerel.pl

realizacja: imedio.pl