ien
 • Aktualności
 • Powstanie Podkarpacka Dolina Wodorowa
  2021-05-19

W dniu 18 maja 2021 roku podczas wydarzenia z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki, Pełnomocnika Rządu ds. Gospodarki Wodorowej Ministra Krzysztofa Kubowa oraz władz samorządowych, przedstawicieli nauki i przemysłu podpisany został list intencyjny dotyczący powołania Podkarpackiej Doliny Wodorowej w Rzeszowie. Instytut Energetyki jest sygnatariuszem listu intencyjnego. W wydarzeniu wzięli udział Dyrektor Instytutu Energetyki dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn, Dyrektor Oddziału Ceramiki CEREL dr inż. Marek Grabowy oraz Kierownik Centrum Technologii Wodorowych Instytutu Energetyki dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn.

Powołana dolina wodorowa jest pierwszym z pięciu planowanych przedsięwzięć tego typu, wynikających wprost z zapisów Polskiej Strategii Wodorowej. Podkarpacka Dolina Wodorowa stanowić będzie hub technologiczny, w których lokalizowane będą instalacje pilotażowe, demonstratory, zaplecze produkcyjne i inwestycje związane z budową krajowego potencjału w obszarze gospodarki wodorowej.

Autor zdjęcia: Krzysztof Kapica pobrano z www.nowiny24.pl

 • Podpisano umowę na rozbudowę Instytutu Energetyki OC CEREL
  2020-10-28

 

W dniu wczorajszym, tj. 27.10.2020 r., podpisana została umowa, kończąca postępowanie przetargowe prowadzone pod nazwą „Rozbudowa, nadbudowa i dobudowa budynku biurowo- laboratoryjnego dla potrzeb Lotniczego centrum wdrożeń ogniw paliwowych oraz nowoczesnych ceramicznych materiałów konstrukcyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną”.

Wykonawca, firma TEXOM Sp. z o.o. z Krakowa na realizację prac budowlanych ma 19 miesięcy.

Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach wsparcia infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, RPO WP 2014-2020.

 

 • Czy Cerel będzie liderem instalacji wodorowych?
  2020-11-12

Wywiad z Dyrektorem naszego oddziału, dr inż Markiem Grabowym, przeprowadzony podczas V Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju" 12-13 października 2020 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza organizowanej przez Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, Zakład Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym "Eurointegracja"

Zapraszamy do obejrzenia: 

https://youtu.be/3ak-DvYsZXQ

(jeśli link się nie otworzy, prosimy o skopiowanie go do przeglądarki)

 • V Konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne filary i perspektywa rozwoju”
  2020-10-12

W dniach 12-13 października 2020 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza odbyła się V Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, organizowana przez Zakład Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza oraz Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza.

Celem Konferencji była dyskusja naukowa i ekspercka dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii. W ramach konferencji odbyły się panele dyskusyjne z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów. Poruszone zostały tematy dotyczące: strategicznych surowców energetycznych, elektromobilności, geopolityki dostaw gazu ziemnego, wodoru jako paliwa przyszłości, przemysłu 4.0 w sektorze energii, bezpieczeństwa energetycznego, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej.

W Konferencji uczestniczyli (w formie stacjonarnej) m.in.: Ireneusz Zyska – wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii, Józef Węgrecki – wiceprezes PKN Orlen, dr inżMarek Grabowy – dyrektor CEREL, Dawid Cycoń – prezes ML System, Sławomir Sieradzki – dyrektor Pionu Rozwoju Rynku Gazu w Gaz-System, Bartosz Sokoliński – dyrektor zarządzający ds. Innowacji i Technologii w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Panel pt. „Wodór paliwo przyszłości”, w którym uczestniczył Dyrektor CEREL w Boguchwale, dr inż. Marek Grabowy, dostępny jest w serwisie Youtube pod adresem: https://youtu.be/nllVj52Bl60 

Fot. Źródło https://youtu.be/nllVj52Bl60 

 • Spotkanie inaugurujące realizację nowego projektu europejskiego NewSOC
  2020-02-03

 W dniach 9-10 stycznia 2020 r. w siedzibie Duńskiego Uniwersytetu Technicznego (DTU) w Lyngby, Danii odbyło się spotkanie kick-off inaugurujące realizację trzyletniego projektu NewSOC - Next Generation solid oxide fuel cell and electrolysis technology (Stałotlenkowe ogniwa paliwowe SOFC i stałotłenkowe elektrolizery SOE nowej generacji). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek realizujących projekt w Instytucie Energetyki: dr inż. Ryszard Kluczowski z Oddziału Ceramiki CEREL oraz  dr inż. A.a i dr hab. inż. J. Kupecki, prof. IEn (IEn CPE).

Projekt NewSOC jest unikalnym w skali Europy przedsięwzięciem realizowanym w formule jakiej dotychczas nie stosowano -  angażuje 16 partnerów, w tym wszystkich wytwórców oraz kluczowe jednostki naukowo-badawcze związane z tematyką ogniw paliwowych SOFC oraz elektrolizerów SOE. W ramach projektu rozwinięte zostanie 12 innowacji w zakresie materiałów, struktur elektrod oraz konstrukcji elementów stosów SOFC/SOE. Rolą zespołu Instytutu Energetyki będzie opracowanie przełomowych elektrod ogniw elektrochemicznych, uwzględniając modyfikacje strukturalne i materiałowe oraz optymalizację procesu wytwarzania. Projekt otrzymał finansowanie w ramach konkursu Wspólnej Inicjatywy Ogniw Paliwowych i Wodoru (FCH-JU) a jego budżet wynosi blisko 5 milionów euro.

Projekt NewSOC jest kontynuacją prac nad nowatorskimi rozwiązaniami materiałowymi i konstrukcyjnymi dla stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych, które prowadzone były w ramach projektu NewSOFC, realizowanego przez Instytut Energetyki w ramach programu Innochem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 • Aparatura badawcza
Aparatura badawcza.
więcej
 • Realizacje
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami.
więcej
 • Pracownicy
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi pracownikami.
więcej
 • Publikacje
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami.
więcej
certyfikat

Certyfikat Systemu Jakości na zgodność z normą ISO 9001:2015

IEn Oddział Ceramiki CEREL
ul. Techniczna 1
36-040 Boguchwała

tel. +48 17 87 11 700
fax. +48 17 87 11 277
Dział Marketingu i Handlu
tel. +48 17 87 20 175


Dział Zaopatrzenia i Zbytu
tel. +48 17 87 20 208
NIP: 525-00-08-761
REGON: 000020586-00053
KRS: 0000088963


e-mail: cerel@cerel.pl

realizacja: imedio.pl