ien
 • Aktualności
 • Konferencja - 7 IV 2017 r. - Technologie wytwarzania, właściwości i zastosowania zaawansowanych ceramicznych materiałów konstrukcyjnych
  2017-01-10

Podczas konferencji środowisk naukowych i przemysłu poruszane będą aktualne zagadnienia badawczo-rozwojowe inżynierii ceramicznej. W szczególności poruszane będą tematy powiązane z przemysłowymi technologiami wytwarzania, właściwościami i aplikacjami zaawansowanych, konstrukcyjnych materiałów ceramicznych oraz nowoczesne metody kształtowawania wyrobów ceramicznych.

Miejsce

Konferencja odbędzie się 7 kwietnia 2017 r. w Grand Hotel Rzeszów, usytuowanym w centrum miasta przy ul. Dymnickiego 1a. Dojazd z lotniska Jasionka-Rzeszów autobusem linii "L" do głównego dworca kolejowego w Rzeszowie i stamtąd piechotą (ok. 15 min) do hotelu.

Program

Kompletny program konferencji dostępny będzie do 15 marca 2017 r.

Zaproszeni do komitetu organizacyjnego prelegenci to, m.in.:

prof. nadzw. dr hab. inż. Mirosław M. Bućko z Katedry Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Akademii Górniczo-Hutniczej

prof. nadzw. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich z Katedry Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Akademii Górniczo-Hutniczej

 Organizacja

Konferencja organizowana jest przez Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Boguchwała k/Rzeszowa. Streszczenia artykułów konferencyjnych >>>w fomacie do pobrania<<<, prosimy przesyłać do dr inż. Magdaleny Gromada  gromada@cerel.pl do 1 marca 2017 r.

 • Nowa monografia naukowa
  2016-01-25

W ramach monograficznej serii wydawniczej prezentującej wyniki realizacji Zadania Badawczego nr 4. Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych,  zakończonego w listopadzie 2015 roku Programu Strategicznego NCBR Zaawansowane technologie generacji energii ; w ubiegłym roku ukazały się dwie monografie, których autorami są pracownicy IEn w Warszawie i Oddziału Ceramiki CEREL w Boguchwale. Redaktorem naukowym obu monografii jest dr inż. Tomasz Golec.

Rozdział „Wytwarzanie i charakterystyka ogniw SOFC” został opracowany przez naszych pracowników:  dr inż. Mariusza Krauz, dr inż. Ryszarda Kluczowskiego oraz mgr inż. Michała Kawalca

W monografii Zagadnienia modelowania, konstrukcji i badań eksploatacyjnych układu mikro-kogeneracyjnego z ceramicznymi ogniwami paliwowymi (SOFC) przedstawiony został  rozwój technologii ogniw paliwowych SOFC od wytwarzania pojedynczych warstw SOFC aż do uruchomienia i badań eksploatacyjnych pierwszej polskiej instalacji energetycznej mikro-kogeneracyjnej z ogniwami stałotlenkowymi. 

 • Artykuł w "VIP Biznes & Styl"
  2016-01-01

 W wydawanym na podkarpaciu czasopiśmie "VIP Biznes &Styl" ukazał się artykuł przedstawiający historię IEn Oddziału Ceramiki CEREL od pierwszych kroków stawianych w latach 70' ubiegłego wieku do dziś.
Zapraszamy do lektury. 

www.biznesistyl.pl/biznes/nowe-technologie/3836_ceramika-z-boguchwaly-bardziej-wytrzymala-od-stopow-metalu.html

 • Innowator Podkarpacia 2010
  2010-11-30

Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL został laureatem konkursu INNOWATOR PODKARPACIA - Edycja 2010 w kategorii Małe Przedsiębiorstwo za "Opracowanie podstaw technologii wytwarzania membran perowskitowych do produkcji tlenu i procesów oxy-spalania".

 • Europejskiego Stowarzyszenia Badań Energetycznych EERA
  2010-03-03

Instytut Energetyki został przyjęty w skład Komitetu Wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Badań Energetycznych (European Energy Research Aliance – EERA). Decyzja o przyjęciu Instytutu została podjęta w czasie ostatniego posiedzenia Komitetu 7 października 2009 w Madrycie. Wniosek o przyjęcie Instytutu w skład Komitetu został złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez EERA w czerwcu 2009. Instytut Energetyki został wybrany spośród 12 aplikujących organizacji, jako jedyna instytucja z Polski.

 

 [ 1 ] [ 2 ]


 • Aparatura badawcza
Aparatura badawcza.
więcej
 • Realizacje
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami.
więcej
 • Pracownicy
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi pracownikami.
więcej
 • Publikacje
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami.
więcej
certyfikat

Certyfikat Systemu Jakości na zgodność z normą ISO 9001:2008

IEn Oddział Ceramiki CEREL
ul. Techniczna 1
36-040 Boguchwała

tel. +48 17 87 11 700
fax. +48 17 87 11 277
Dział Marketingu i Handlu
tel. +48 17 87 20 175


Dział Zaopatrzenia i Zbytu
tel. +48 17 87 20 208
NIP: 525-00-08-761
REGON: 000020586-00053
KRS: 0000088963


e-mail: cerel@cerel.pl

realizacja: imedio.pl