ien
 • Aktualności
 • CEREL na Future Energy Forum
  2001-10-20

W dniach 29-30 listopada 2017 r. w G2A Arena, Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego odbyła się pierwsza edycja ogólnopolskiego wydarzenia energetycznego Future Energy Forum.

Podczas wydarzenia analizowano obecną sytuację w branży energetycznej oraz jej przyszłość. Dyskusje dotyczyły zmian w prawie, nowości technologicznych oraz strategii rozwoju firm działających na tym rynku.

Przedstawiciele IEn OC CEREL prezentowali dotychczasowe osiągnięcia firmy w zakresie opracowania ogniw paliwowych.

W ramach Panelu OZE W REGIONIE - dr inż. Mariusz Krauz wystąpił
z prezentacją pt. „Ogniwa paliwowe – Nowoczesne źródło energii”.

Kongres powstał by umożliwić merytoryczną debatę na wysokim poziomie oraz pozwolić na nawiązanie dialogu między przedstawicielami branży energetycznej, sektorów współpracujących oraz administracją publiczną.

 • Drugie warsztaty projektu europejskiego CERMAT2
  2017-04-14

Dnia 7 kwietnia 2017 w Hotelu Grand w Rzeszowie odbyły się drugie warsztaty projektu europejskiego CERMAT2 zatytułowane "Manufacturing technologies, properties and applications of advanced structural ceramic materials". Organizatorem warsztatów był Oddział Ceramiki CEREL. Warsztaty stanowiły forum naukowe, podczas którego międzynarodowi eksperci zarówno ze świata nauki jak i przemysłu prowadzili dyskusje na temat prac badawczo-naukowych w dziedzinie ceramiki. Celem warsztatów było przedstawienie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w procesach przemysłowych, zaprezentowanie właściwości i zaproponowanie możliwości zastosowania zaawansowanych materiałów ceramicznych oraz rozpowszechnienie aktualnych wyników badań dotyczących modelowania ceramiki.

 

W sesji plenarnej zaproszone referaty wygłosili: dr hab. inż. Mirosław M. Bućko, prof. nadzw. AGH, kierownik Katedry Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Akademii Górniczo-Hutniczej oraz dr hab. inż. Zbigniew Pędzich,  prof. nadzw. AGH z Katedry Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Akademii Górniczo-Hutniczej.

 

W trakcie warsztatów wygłoszono ponadto 16 referatów, których autorami i współautorami byli pracownicy Instytutu Energetyki z Oddziału Ceramiki CEREL oraz Zakładu Procesów Cieplnych w Warszawie a także Uniwersytetów w Belgradzie, Trento, Liverpoolu, Aberystwyth, Politechniki Rzeszowskiej oraz firm: Vesuvius i Enginsoft.

 

Książkę ze streszczeniami prezentacji wygłoszonych podczas warsztatów można pobrać tutaj: uploadfile.pl/pobierz/1075819---1td6.html 

 • Wystawa na temat stałotlenkowych ogniw paliwowych w Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie
  2017-02-23

 Dnia 22 lutego 2017 w Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie zainaugurowana została wystawa pod nazwą Stałotlenkowe ogniwa paliwowe (SOFC) – innowacyjna technologia produkcji czystej energii”. Organizatorem wystawy jest Instytut Energetyki oraz Muzeum Techniki i Przemysłu. Wystawa prezentuje osiągnięcia Instytutu Energetyki w obszarze ogniw SOFC, w szczególności Zespołu Ogniw Paliwowych Zakładu Procesów Cieplnych (CPC) w Warszawie i Oddziału Ceramiki CEREL w Boguchwale k. Rzeszowa.

W trakcie otwarcia zaprezentowano historię i aktualnie prowadzone prace w zakresie ogniw paliwowych przez zespoły badawcze Instytutu Energetyki.

Wystawa prezentowana jest po raz pierwszy w Polsce i promuje ekologiczne rozwiązania w dziedzinie wytwarzania energii.

 • Nowa monografia naukowa
  2016-01-25

W ramach monograficznej serii wydawniczej prezentującej wyniki realizacji Zadania Badawczego nr 4. Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych,  zakończonego w listopadzie 2015 roku Programu Strategicznego NCBR Zaawansowane technologie generacji energii ; w ubiegłym roku ukazały się dwie monografie, których autorami są pracownicy IEn w Warszawie i Oddziału Ceramiki CEREL w Boguchwale. Redaktorem naukowym obu monografii jest dr inż. Tomasz Golec.

Rozdział „Wytwarzanie i charakterystyka ogniw SOFC” został opracowany przez naszych pracowników:  dr inż. Mariusza Krauz, dr inż. Ryszarda Kluczowskiego oraz mgr inż. Michała Kawalca

W monografii Zagadnienia modelowania, konstrukcji i badań eksploatacyjnych układu mikro-kogeneracyjnego z ceramicznymi ogniwami paliwowymi (SOFC) przedstawiony został  rozwój technologii ogniw paliwowych SOFC od wytwarzania pojedynczych warstw SOFC aż do uruchomienia i badań eksploatacyjnych pierwszej polskiej instalacji energetycznej mikro-kogeneracyjnej z ogniwami stałotlenkowymi. 

 • Artykuł w "VIP Biznes & Styl"
  2016-01-01

 W wydawanym na podkarpaciu czasopiśmie "VIP Biznes &Styl" ukazał się artykuł przedstawiający historię IEn Oddziału Ceramiki CEREL od pierwszych kroków stawianych w latach 70' ubiegłego wieku do dziś.
Zapraszamy do lektury. 

www.biznesistyl.pl/biznes/nowe-technologie/3836_ceramika-z-boguchwaly-bardziej-wytrzymala-od-stopow-metalu.html[ 1 ] [ 2 ]


 • Aparatura badawcza
Aparatura badawcza.
więcej
 • Realizacje
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami.
więcej
 • Pracownicy
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi pracownikami.
więcej
 • Publikacje
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami.
więcej
certyfikat

Certyfikat Systemu Jakości na zgodność z normą ISO 9001:2008

IEn Oddział Ceramiki CEREL
ul. Techniczna 1
36-040 Boguchwała

tel. +48 17 87 11 700
fax. +48 17 87 11 277
Dział Marketingu i Handlu
tel. +48 17 87 20 175


Dział Zaopatrzenia i Zbytu
tel. +48 17 87 20 208
NIP: 525-00-08-761
REGON: 000020586-00053
KRS: 0000088963


e-mail: cerel@cerel.pl

realizacja: imedio.pl